NAJNOVŠIE

Ochrana pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z poruchy sprevádzanej oblúkom

20.7.2016, Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsluha musí byť počas prevádzky čo možno najviac chránená od oblúkov na miestach porúch. Rozsah opatrení musí byť dohodnutý medzi dodávateľom a používateľom. Obsluha musí byť počas prevádzky čo možno najviac chránená od ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Komentár k novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 a na základe ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokGarancia

1.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Dimenzovanie ochranných vodičovZámokGarancia

21.10.2015, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 225/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (vyšlo dňa: 27.7.2016 v čiastke č. 68)
  • 233/2016 Z.z. novela vyhl. č. 278/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 234/2016 Z.z. novela vyhl. č. 277/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 235/2016 Z.z. novela vyhl. č. 276/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 236/2016 Z.z. ustanovuje štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (vyšlo dňa: 18.8.2016 v čiastke č. 71)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!