Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti

17.1.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od decembra 2017 začína platiť zmenené a doplnené vydanie normy STN 33 2000-7-718/A11: 2017-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská ...
viac

Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením

15.1.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od novembra 2017 začína platiť nové vydanie normy STN EN 60664-3: 2017-11 (33 0420) Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením, ktoré ...
viac

Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti

15.1.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od decembra 2017 začína platiť zmenené a doplnené vydanie normy STN 33 2000-7-718/A11: 2017-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením

15.1.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od novembra 2017 začína platiť nové vydanie normy STN EN 60664-3: 2017-11 (33 0420) Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením, ktoré ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacíchGarancia

4.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žeriavy mobilné výložníkové Popis zisteného nedostatku       Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená   Nie sú k dispozícii atesty háku.   čl.34, písm. g/ STN 27 0502-1   Nosné lano v dĺžke 2m vykazuje zvlnenie.   čl. 3.5.10.1/ STN ISO 4309 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2016 | 2015

Prehľad právnych predpisov dôležitých z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti BOZPGarancia

3.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základná právna úprava BOZP Ústava SR ( Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. )  uvádza ako jedno zo základných občianskych práv právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Podľa čl. 36 písm. c) zákon zabezpečuje zamestnancom najmä ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2016 | 2015

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosťGarancia

3.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosť Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2016 | 2015

Niektoré súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy pre uvedené vyhradené technické zariadeniaGarancia

3.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády SR č. 449/ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odbory vzdelania pre elektrotechnické vzdelanie podľa § 21 ods. 1Garancia

3.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odbory vzdelania, ktoré sa môžu považovať za elektrotechnické odbory podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. boli uvedené vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z. , ktorou sa vydáva Štatistická ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení plynovýchGarancia

3.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 38 6460 : Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG).Technické požiadavky a bezpečnosť Popis zisteného nedostatku       Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená   Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na plnenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

30.9.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

OsvetlenieArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN EN 12665:2012 (36 0070) Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie CIE S 017/E:2011 Medzinárodný svetelnotechnický slovník ILV STN IEC 60050-845:2001 (36 0050) ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
  12.3.2018, Žilina
  Lektor: Ľubica Kuševová
  Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
  28.2.2018, Žilina
  Lektor: Ing. Peter Gallovič
  Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: