NAJNOVŠIE

Zdravotná spôsobilosť ako podmienka vydania osvedčenia a dokladu

28.9.2016, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Fyzická osoba môže podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.) obsluhovať určený pracovný ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Komentár k novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 a na základe ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokGarancia

1.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Dimenzovanie ochranných vodičovZámokGarancia

21.10.2015, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci

16.6.2014, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 07 0703 - Plynové kotolneZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
              Popis zisteného nedostatku       Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená       Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu       čl. 29 STN 07 0703       V kotolni s ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokGarancia

1.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena a V 07/72, Zmena b V 05/77, Zmena c V 02/84, Zmena 4 V 05/95, Zmena 5 V 05/95             Popis zisteného nedostatku       Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená       K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 234/2016 Z.z. novela vyhl. č. 277/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 235/2016 Z.z. novela vyhl. č. 276/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 236/2016 Z.z. ustanovuje štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (vyšlo dňa: 18.8.2016 v čiastke č. 71)
  • 248/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v tepelnej energetike (vyšlo dňa: 6.9.2016 v čiastke č. 78)
  • 260/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (vyšlo dňa: 30.9.2016 v čiastke č. 84)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!