Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Bezpečnostné značenie v elektrotechnike v roku 2017

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

STN 33 2000-7-712: 2006-06 + C1: 2006-07 + Oprava O1: 2014-12 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Solárne fotovoltické (PV) napájacie systémy

7.8.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplne nová časť súboru platí pre elektrické inštalácie fotovoltických (PV - angl. „photovoltaic“) napájacích systémov vrátane systémov s modulmi na striedavé napätie. Úplne nová časť súboru platí pre elektrické ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 33 2000-7-710: 2013-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory

2.8.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ide o úplne novú normu súboru STN 33 2000, ktorá nahradila staršiu STN 33 2140: 1986 (tá sa mohla súbežne s novou normou používať do 9.1.2015). Ide o úplne novú normu súboru STN 33 2000, ktorá nahradila staršiu STN 33 2140: 1986 (tá ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 33 2000-7-705: 2007-12 + C1: 2008-08 + A11: 2013-05 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-705: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne

31.7.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma nahradila jej vydanie z roku 2003 (tá sa mohla používať do 1.9.2009). Norma nahradila jej vydanie z roku 2003 (tá sa mohla používať do 1.9.2009). Platí pre pevné elektrické inštalácie v poľnohospodárskych a záhradníckych ...
viac

STN 33 2000-7-714: 2013-02 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-714: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vonkajšie svetelné inštalácie

28.7.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2003 (to mohlo súbežne používať do 14.3.2015). Norma nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2003 (to mohlo súbežne používať do 14.3.2015). Norma platí najmä pre osvetľovacie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 33 2000-7-709: 2010-06 + A1: 2012-12 + A1/AC: 2013-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory

26.7.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je to nová norma súboru STN 33 2000. Platí len pre obvody na napájanie výletných plavidiel alebo hausbótov v prístavoch a v podobných priestoroch. Neplatí pre vnútorné elektrické inštalácie výletných plavidiel a hausbótov. Je to nová ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 33 2000-7-717 (33 2000): 2010-09 + Oprava AC 2015: 06 Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-717: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Mobilné alebo prepravné jednotky

24.7.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2005 (to bolo možné používať do 1.10.2012). Norma nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2005 (to bolo možné používať do 1.10.2012). Koncepcia a obsah normy sa v porovnaní s ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 33 2000-5-551 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia

24.7.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma nahrádza jej vydanie z roku 2002, ktoré sa mohlo používať do 1.10.2012 Stanovuje požiadavky na výber a stavbu generátorových agregátov nn a mn, určených na trvalé alebo príležitostné napájanie celej inštalácie alebo jej časti. ...
viac

Pracovný čas a doba odpočinkuGarancia

21.7.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. Rozsah pracovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Obstaranie automobiluGarancia

19.7.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade automobilu zahrnutého do majetku obchodnej spoločnosti je pri určovaní daňovej uznateľnosti výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním podstatný spôsob a forma obstarania automobilu. V praxi môžu nastať nasledovné spôsoby obstarania ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Živnostenský registerGarancia

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register"). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéGarancia

31.3.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických - 2013Garancia

31.3.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
      Popis zisteného nedostatku     Konkrétny dôkaz, kde bol nedostatok zistený     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Elektrická inštalácia v miestnostiach, kde sa nachádzajú sprchy nie je chránená doplnkovou ochranou prúdovým ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

STN 07 0703 - Plynové kotolneGarancia

31.3.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodovGarancia

31.3.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 2000-5-52:2012 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (O1:2014) STN 34 1050:1970 (34 1050) Elektrotechnické predpisy STN. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

31.3.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 100/2017 Z.z. novela vyhl. č. 210/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 145/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 164/2017 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 181/2017 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 188/2017 Z.z. novela vyhl. č. 419/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2017 v čiastke č. 76)
  • 191/2017 Z.z. novela vyhl. č. 271/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
7.9.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
11.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: