NAJNOVŠIE

Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení - požiadavky na odbornú spôsobilosť

13.1.2017, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o stanovisko k platnosti dokladov odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení. Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti o stanovisko k platnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokGarancia

1.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Zrušenie živnosti a uplatnenie odpisov za automobilZámokGarancia

24.12.2016, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO chce k 31.12.2016 zrušiť živnosť. V majetku má vozidlo, ktoré ešte nie je odpísané. Ak zruší živnosť 31.12.2016 môže si uplatniť odpisy za rok 2016? V súlade s ust. § 22 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Otázky a odpovede na skúšku ABTZámokGarancia

15.12.2016, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Najmenšia šírka komunikácie pre chodcov musí byť: 1.0,8 m 2.1,0 m 3. 1,2 m Vh. 59/1982 Zb. (Vyhláška č. 59/1982 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Ukazovatele charakterizujúce bonitu firmyZámokGarancia

12.12.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza faktorov charakterizujúcich bonitu firmy je významnou informáciou pre pracovníkov zabezpečujúcich predpoklad finančnej stability firmy, ale aj vnútorných zdrojov reprodukcie jej prevádzkového cyklu. Úroveň bonity a jej vývoj ovplyvňuje schopnosť splácať ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéZámokGarancia

30.11.2016, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokGarancia

1.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 07 0703 - Plynové kotolneZámokGarancia

30.11.2016, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyZámokGarancia

30.11.2016, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Novela vyhlášky č. 508/2009 Z.z. účinná od 1.1.2014

2.12.2013, Ing. Juraj Bondra, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zbierke zákonov SR bola zverejnená vyhláška č. 398/2013 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V zbierke zákonov SR bola zverejnená vyhláška č. 398/2013 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.2.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
25.1.2017, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
13.2.2017, Žilina
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!