NAJNOVŠIE

Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účelyZámokGarancia

24.3.2017, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže živnostník, ktorý si požičia auto od svojej sestry na pracovnú cestu, dať do nákladov pohonné hmoty a základnú náhradu za km? V súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. e) ZDP č. 595/2003 Z. .z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ... celý článok
Súvisiace

Otázky a odpovede na skúšku ABTZámokGarancia

23.3.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Podľa ustanovení Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, čo rozumieme pod pojmom maximálna celozmenová hmotnosť?   1.je to hmotnosť bremena, s  ... celý článok
Súvisiace

Vláda bude viac kontrolovať rozhodnutia ÚRSO

17.3.2017, Zdroj: SITA
Podľa novely regulačného zákona už nebude predsedu ÚRSO menovať prezident SR na návrh vlády, ale samotná vláda. Ministerstvá budú kontrolovať cenové rozhodnutia regulačného úradu. Vláda posilní svoj vplyv pri kontrole a fungovaní Úradu pre reguláciu sieťových ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Postup založenia s.r.o.ZámokGarancia

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Na založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným sa použijú všeobecné ustanovenia upravujúce založenie a vznik obchodných spoločností s osobitosťami vyplývajúcimi z  ... celý článok
Súvisiace

Ročné zúčtovanie poistného a vykazovanie poistnéhoZámokGarancia

29.1.2017, Ing. Jolana Strýčková, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa ustanovení § 19 ZZP zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa nemusí ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéZámokArchív

30.11.2016, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 07 0703 - Plynové kotolneZámokArchív

30.11.2016, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokGarancia

1.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyZámokArchív

30.11.2016, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Evidenčná karta pridelených OOPP v elektrotechnike

19.12.2013, Ing. Marián Schlarmann, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pridelené OOPP, v súlade s nariadeniami NV SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ochranu života alebo zdravia zamestnanca pri výkone jeho pracovnej činnosti. EVIDENČNÁ KARTA PRIDELENÝCH OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV Evidenčná ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 21/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (vyšlo dňa: 16.2.2017 v čiastke č. 15)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
  • 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu (vyšlo dňa: 22.3.2017 v čiastke č. 29)
  • 61/2017 Z.z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 23.3.2017 v čiastke č. 30)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
19.4.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
5.4.2017, Banská Bystrica
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
28.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!