NAJNOVŠIE

NE 014/98 Národný etalón elektrickej kapacity

22.2.2017, Zdroj: Slovenský metrologický ústav
Jednotka farad (značka F), či presnejšie jej diel 10 pF, ktorá sa realizuje a uchováva skupinovým etalónom, predstavuje základ na tvorbu stupnice elektrickej kapacity pokrývajúcej rozsah do úrovne stotín pF a v opačnom smere do oblasti veľkých kapacít až do ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Ročné zúčtovanie poistného a vykazovanie poistnéhoZámokGarancia

29.1.2017, Ing. Jolana Strýčková, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa ustanovení § 19 ZZP zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa nemusí ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladniceZámokGarancia

28.1.2017, Finančná správa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máte podozrenie, že Vám vydali falošný doklad z elektronickej registračnej pokladnice? Zašlite ho na adresu: pokladnica@financnasprava.sk Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Prevádzkový poriadok kotolneZámokGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokArchív

1.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéZámokGarancia

30.11.2016, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokArchív

1.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 07 0703 - Plynové kotolneZámokGarancia

30.11.2016, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyZámokGarancia

30.11.2016, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Novela vyhlášky č. 508/2009 Z.z. účinná od 1.1.2014

2.12.2013, Ing. Juraj Bondra, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zbierke zákonov SR bola zverejnená vyhláška č. 398/2013 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V zbierke zákonov SR bola zverejnená vyhláška č. 398/2013 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 18/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (vyšlo dňa: 10.2.2017 v čiastke č. 12)
  • 21/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (vyšlo dňa: 16.2.2017 v čiastke č. 15)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.3.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
2.3.2017, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
28.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!