NAJNOVŠIE

Otázky a odpovede na skúšku ABTZámokGarancia

17.7.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Podľa ustanovení Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, čo rozumieme pod pojmom maximálna celozmenová hmotnosť?   1.je to hmotnosť bremena, s  ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Norma STN CLC/TR 50480 (33 2000) Stanovenie prierezu vodičov a výber ochranných prístrojov

28.6.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Norma je vydaná v anglickom jazyku. Vypracovanie jej slovenskej verzie (preklad) nebol v rámci SÚTN odsúhlasený, a teda zatiaľ sa nepripravuje. Norma je vydaná v anglickom jazyku. Vypracovanie jej slovenskej verzie (preklad) nebol v ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Prekážky v práciZámokGarancia

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Delenie prekážok v práci Zamestnávateľ má uvoľniť zamestnanca počas prekážky v práci, prípadne mu poskytnúť náhradu mzdy za čas prekážok v práci alebo len určitú časť. Rozsah pracovného voľna, ktoré sa mu poskytne, ako aj otázka ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČOZámokGarancia

19.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľskú činnosť možno začať vykonávať kedykoľvek za predpokladu, že sú splnené zákonné predpoklady (viď najmä Zákon o živnostenskom podnikaní). A teda, aj počas manželstva. Pre začatie podnikania nie je potrebný súhlas druhého ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokArchív

1.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéZámokArchív

31.3.2017, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Praktické pomôcky pre prácu v oblasti revízií a elektroZámokArchív

1.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia komponentov procesnej automatizácie Systém európskej zbernice EIB KNX Systém NIKOBUS Systém riadenia osvetlenia Luxmate Výkonové požiadavky priemyselných elektroinštalácií Základné princípy a pojmy prenosových médií Prvá ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 07 0703 - Plynové kotolneZámokArchív

31.3.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyZámokArchív

31.3.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace

Evidenčná karta pridelených OOPP v elektrotechnike

19.12.2013, Ing. Marián Schlarmann, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pridelené OOPP, v súlade s nariadeniami NV SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ochranu života alebo zdravia zamestnanca pri výkone jeho pracovnej činnosti. EVIDENČNÁ KARTA PRIDELENÝCH OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV Evidenčná ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 145/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 164/2017 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 181/2017 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 191/2017 Z.z. novela vyhl. č. 271/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
7.9.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!