Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

STN EN 61000-3-12 (33 3432): 2012-08 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom > 16 A a <= 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným rozvodným sieťam nízkeho napätia

6.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Norma, ktorá nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2006, obmedzuje hodnoty vyšších harmonických prúdov injektovaných zariadeniami do verejnej napájacej siete.

Norma sa zaoberá obmedzením harmonických prúdov injektovaných do verejných rozvodných sietí. Medze uvedené v tejto norme platia pre elektrické a elektronické zariadenia s fázovým prúdom prekračujúcim 16 A a dosahujúcim až 75 A vrátane, ktoré sú určené na pripájanie k verejným rozvodným sieťam nízkeho napätia týchto typov:

 • jednofázové dvojvodičové alebo trojvodičové siete s menovitým napätím do 240 V,
 • trojfázové trojvodičové alebo štvorvodičové, siete s menovitým napätím do 690 V,
 • siete s menovitou frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz.

Medze uvedené v tomto vydaní platia pre zariadenia pri ich pripojení na siete 230/400 V, 50 Hz (pozri aj kapitolu 5). Norma platí pre zariadenia určené na pripojenie k nízkonapäťovým sieťam, ktoré sú so sieťami slúžiacimi na zásobovanie verejnosti prepojené na úrovni nízkeho napätia. Neplatí pre zariadenia určené výlučne na pripájanie k neverejným nízkonapäťovým sieťam.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 300 odborných článkov z oblasti 
  elektroinštalácií a bezpečnosti technických
  zariadení. 
 • Každý mesiac pripravovaná a aktuálna legislatíva,
  normy s odbornými komentármi.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov. 
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: