Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

STN EN 61439-5 (35 7107): 2011-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach

7.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Táto norma nahrádza STN EN 60439-5 z júna 2007 v celom rozsahu. STN EN 60439-5 z júna 2007 sa môže súbežne s touto normou používať do 3.1.2016. STN EN 61439-5: 2011 zahŕňa technické zmeny vzhľadom na EN 60439-5: 2006:

 • zosúlaďuje s EN 61439-1 z pohľadu štruktúry a technického obsahu,
 • podľa aplikovateľnosti, dopĺňa nové
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 300 odborných článkov z oblasti 
  elektroinštalácií a bezpečnosti technických
  zariadení. 
 • Každý mesiac pripravovaná a aktuálna legislatíva,
  normy s odbornými komentármi.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov. 
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: