dnes je 3.7.2022

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

16.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

19.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie fyzickej osoby alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021Garancia

19.3.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovo uznateľné náklady v rámci home office pre zamestnávateľa v roku 2022Garancia

3.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové náklady - pravidlá ich účtovania a zdaňovaniaGarancia

10.2.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022 týkajúce sa fyzických osôbGarancia

28.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný doklad z pohľadu digitalizácie od 1. 1. 2022Garancia

3.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiArchív

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdelávanie podnikateľa - účtovanie a zdaňovanie nákladovGarancia

9.11.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpadok e-kasy a evidovanie tržieb náhradným spôsobom v roku 2022Archív

28.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekreácie zamestnancov z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021 a 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Garancia

27.7.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokračovanie projektu „Prvá pomoc" pre podnikateľov podľa COVID automatuGarancia

27.7.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021Archív

29.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1. 3. 2021Archív

8.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie poskytnutia a vrátenia pôžičky medzi spoločníkmi v roku 2021Archív

8.6.2021, Zuzana Sidorová, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavedenie CFC pravidiel u fyzických osôb od 1.1.2022Archív

19.5.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.4.2021Archív

19.5.2021, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlásenie pracovných úrazovArchív

30.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021Archív

19.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanieArchív

13.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021Archív

9.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie inventarizačných rozdielovArchív

9.2.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2021 v príkladochArchív

12.1.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie darčekových poukážok v roku 2020Archív

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020Archív

21.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný mesačný zárobok v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splatnosť a výplata mzdyArchív

17.9.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravná položka k pohľadávkamArchív

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh v jednoduchom účtovníctveArchív

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas pandémieArchív

25.6.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické príklady k oblasti účtovníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami vo finančnej oblastiArchív

25.6.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je legálna prácaArchív

23.6.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie zrážok zo mzdy počas pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19Archív

20.5.2020, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2020Archív

4.3.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2020Archív

4.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky pre finančný prenájom podľa zákona o dani z príjmovArchív

4.3.2020, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Archív

19.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiskaArchív

6.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2020Archív

6.2.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019Archív

9.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2020Archív

9.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer