dnes je 29.9.2022

Požiadavky na elektrické zariadenia a inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchuArchív

31.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Klasifikácia elektrických zariadení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchuArchív

25.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV)Archív

18.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.Archív

11.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Analýza determinujúcich činiteľov ukazovateľa RONA - komplexný príkladArchív

20.5.2019, Ing. Ladislav Nagy, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Štvorbilančný systém účtovných výkazov - komplexný príkladArchív

21.1.2019, Ing. Ladislav Nagy, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. a), vežový a mobilný žeriavArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na základnú ochranu - ochrana pred priamym dotykomArchív

25.7.2018, Doc. Ing. Miroslav Kopča, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá písmenovo-číslicového systémuArchív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

A - podmienky prostredia, AA - teplota okoliaArchív

25.7.2018, Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

A - podmienky prostredia, AB - vzduchArchív

25.7.2018, Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termíny kontrol elektrických spotrebičovArchív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preukazovanie odbornej spôsobilostiArchív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používaniaArchív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie pohonných hmôt v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

25.7.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazovatele miery finančnej závislosti cestovného ruchu v roku 2018Archív

25.7.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer