dnes je 12.7.2024

Input:

Bezpečnostné tipy pri práci na lešení

18.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.1 Bezpečnostné tipy pri práci na lešení

Ing. Lukáš Židík

Stavebníctvo je jedno z najrizikovejších odvetví a jeho súčasťou je aj práca na lešení. Pri práci na lešení sa toho môže veľa pokaziť. Napriek nebezpečenstvám, ktoré predstavuje, však môže byť práca na lešení jednoduchá a bezpečná, ak všetci zainteresovaní dodržujú postupy. Samozrejmosťou sú legislatívne a normatívne požiadavky. No pre lepšie preškolenie pracovníkov a aby si ľahšie pamätali BOZP pri práci na lešení tu máme:

10 základných bezpečnostných pravidiel pri používaní lešenia

  • Zabezpečte, aby bol každý riadne vyškolený a zdravotne spôsobilý.

  • Nájdite si čas na prípravné práce – základom každej bezpečnej práce je dôkladná príprava a plánovanie.

  • Dodržiavajte všetky pravidlá, nariadenia, zákony, postupy.

  • Poznajte a dodržiavajte nosnosť lešenia.

  • Uistite sa, že je lešenie správne postavené a všetko je bezpečné.

  • Používajte

Najnovšie články
viac článkov