dnes je 27.9.2023

Input:

Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnosti v roku 2023

21.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.1.2 Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnosti v roku 2023

Ing. Ľuboslava Minková

Na konateľa spoločnosti sa ZCN vzťahuje na základe ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b), ktoré zakladá priamo nárok na cestovné náhrady osobám, ktoré sú zvolené alebo vymenované do orgánov právnickej osoby a nie sú k tejto právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu a neposkytujú sa im cestovné náhrady podľa osobitného predpisu (t. j. podľa § l ods. 2 písm. a) ZCN).

(V prípade pracovnoprávneho vzťahu sa ZCN tak isto na tieto osoby vzťahuje, ale podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) alebo c) predmetného zákona).

Konateľ spoločnosti

Má nárok na cestovné náhrady za cesty, ktoré súvisia s výkonom funkcie konateľa spoločnosti, a to bez ohľadu na to, v akom mieste vykonáva činnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcie konateľa spoločnosti.

Pracovná cesta a pravidelné pracovisko konateľa