dnes je 11.12.2023

Input:

Cestovné náhrady poskytované spoločníkovi s. r. o. v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.1 Cestovné náhrady poskytované spoločníkovi s. r. o. v roku 2022

Ing. Ľuboslava Minková

Spoločník nie je priamo zahrnutý v osobnom rozsahu zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn.n.p. (ZCN). Tiež výdavky na pracovné cesty spoločníka je potrebné posudzovať aj podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov zn.n.p. (ZDP).

Cestovné náhrady spoločníka pri výkone závislej činnosti

Podľa § 5 ods. 5 písm. a) ZDP nie je predmetom dane cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov (napr. ZCN), okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste (do 40 % nároku na stravné ustanovené týmito predpismi).

Poznámka: Nárokové cestovné náhrady nie sú predmetom dane (nezdaňujú sa) a tým nie sú súčasťou vymeriavacích základov na povinné sociálne a na