dnes je 3.7.2022

Input:

Daňové priznanie fyzickej osoby alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

19.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.3 Daňové priznanie fyzickej osoby alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

Ing. Eva Gášpárová

Daňové priznanie za rok 2021 je podľa § 32 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) povinný podať:

  • - daňovník, ktorý dosiahol za rok 2021 zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. príjmy presahujúce sumu 2 255,72 €,
  • - daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2021 nepresiahli sumu 2 255,72 €, ale vykazuje daňovú stratu,
  • - daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy presahujúce 2 255,72 € len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak:
    • - plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,
    • - plynú zo zdrojov v zahraničí,
    • - z týchto príjmov nebolo možné zraziť preddavok na daň – ak zdaniteľná mzda spočívala