dnes je 28.9.2023

Input:

Doplatok do minimálnej mzdy zamestnanca v roku 2023

26.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.2.2 Doplatok do minimálnej mzdy zamestnanca v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová


Otázka:

Pracovníčka je odmeňovaná minimálnou hodinovou mzdou pre 1. stupeň náročnosti práce.

Za mesiac apríl vypočítame jej mzdu nasledovne: počet odpracovaných hodín x minimálna hodinová mzda. Jej mzda za mesiac apríl nedosiahla sumu 700,- eur /menej pracovných dní/. Je potrebné jej doplatiť mzdu do sumy 700,- eur?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Pohľad autora na problematiku:

Suma minimálnej mzdy

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Táto suma sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci