dnes je 24.1.2022

Input:

Dovolenka v roku 2022

3.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.1.1 Dovolenka v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Dovolenku nariaďuje zamestnávateľ tak, aby sa dosiahol účel dovolenky, aby sa čerpaním dovolenky dosiahla regenerácia zamestnanca. Preto zamestnávateľ určenie dovolenky prerokuje so zamestnancom a prihliada na oprávnené záujmy zamestnanca a nesmie dovolenku využívať na vyrovnávanie fondu pracovného času. Nie je správny postup, ak zamestnávateľ určuje zamestnancovi dovolenku v prípade nesprávne rozvrhnutého pracovného času na vyrovnanie fondu pracovného času. Ak je rozvrhnutie pracovného času nesprávne a zamestnanec nemá odpracovaný stanovený pracovný čas, ide o prekážku na strane zamestnávateľa a nie je v súlade so zákonom dopĺňanie chýbajúcich hodín určovaním dovolenky.

Počas dovolenky má každý zamestnanec právo na nezastihnuteľnosť, to znamená, že nie je k dispozícii zamestnávateľa. Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu alebo