dnes je 27.9.2023

Input:

DPH v peňažnom denníku podnikateľa

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.3 DPH v peňažnom denníku podnikateľa

Ing. Ján Mintál

V zásade platí, že v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom DPH, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty.

V peňažnom denníku sa ku dňu inkasa pohľadávky alebo ku dňu prijatia preddavku (podľa § 19 ods. 4 ZDPH) základ dane z pridanej hodnoty účtuje v súlade s §4 ods. 6 písm. d) postupov účtovania (t. z. v prislúchajúcom členení medzi príjmy zahrnované do základu dane z príjmov) a daň z pridanej hodnoty sa účtuje v súlade s §4 ods. 6 písm. f) postupov účtovania (t. j. medzi príjmy, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov). Pri úhrade záväzku alebo poskytnutí preddavku sa v peňažnom