Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Elektrická spojitosť ochranných vodičov

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.3 Elektrická spojitosť ochranných vodičov

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Ochranné vodiče musia byť vhodným spôsobom chránené pred mechanickým, chemickým a elektrochemickým poškodením, ako aj pred účinkami elektrodynamických a termodynamických síl.

Spoje ochranných vodičov musia byť prístupné, aby sa dali ľahko skúšať a kontrolovať. Výnimky:

  • zalievané spoje,

  • zapuzdrené spoje,

  • spoje v kovových elektroinštalačných rúrkach a v krytých prípojnicových rozvodoch,

  • spoje tvoriace časť zariadenia, ak vyhovujú požiadavkám normy pre príslušné zariadenie,

  • spoje vyrobené zváraním alebo spájkovaním na tvrdo,

  • spoje vyrobené pomocou lisovacích nástrojov.

Ochranný vodič nesmie obsahovať žiaden spínací prístroj. Môže mať však spoje, ktoré sa dajú pomocou nástroja rozpojiť na účely skúšania. Do série s ochrannými vodičmi sa nesmie zapojiť nijaké zariadenie s funkciou monitorovania spojenia so zemou (napr. ovládacie snímače, cievky).

Spoje medzi ochrannými vodičmi alebo medzi ochranným vodičom a iným zariadením musia mať trvanlivé a neprerušované elektrické spojenie, primeranú mechanickú pevnosť a ochranu. Skrutky príp. svorky na pripájanie ochranných vodičov nesmú slúžiť na iný účel. Spoje nesmú byť vyhotovené spájkovaním.

Ochranný vodič sa musí pripájať na neživé časti (kostry) elektrických zariadení a na tie cudzie vodivé časti, ktoré môžu byť pri poruche pod napätím. Ochranný vodič sa nesmie pripájať na kryt spotrebiča alebo na inú konštrukčnú časť, ak by po sňatí krytu alebo inej konštrukčnej časti mohlo prísť k prerušeniu ochranného vodiča. Ak sú elektrické zariadenia, stroje, prístroje alebo konštrukcie vzájomne vodivo spojené, stačí spojiť s ochranným vodičom len jeden z nich – napr. spoločnú konštrukciu.

Pri skrutkách a svorkách na pripojenie ochranného vodiča na elektrických prístrojoch, strojoch a zariadeniach musí byť značka

(značka

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: