dnes je 23.2.2020
Input:

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019

19.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.1 Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019

Ing. Alexander Sicher

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019.

Úrad verejného zdravotníctva SR posudzuje najefektívnejšie možnosti technického riešenia uvedeného ustanovenia.

O praktickom uplatnení predmetného ustanovenia v aplikačnej praxi zamestnávateľmi, teda o konkrétnom spôsobe elektronického oznamovania údajov v januári 2019, budú všetky orgány verejného zdravotníctva v SR (§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.) informovať na svojich internetových stránkach.

Rozsah oznámenia údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie je určený zákonom v § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z.:

a)    názov pracoviska,

b)   názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,

c)    počet zamestnancov pracoviska.

Z uvedeného vyplýva, že elektronické oznamovanie údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie bude vyžadovať od zamestnávateľov iba také údaje, ktoré už majú