Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Elektrotechnik

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.11 Elektrotechnik

Ing. Tamara Paceková

- § 21 ods. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

Za elektrotechnika podľa § 21 ods. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. sa pokladá aj osoba, ktorá absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe (§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín. Akreditáciu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Podmienkou akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum – 400 hod., ktorého obsahom vzdelávania sú len elektrotechnické predmety, je do tohto programu prijať len osoby s minimálne stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie alebo výučný list) technického smeru alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie).

Akreditáciu na výkon uvedenej činnosti majú 7 subjektov:

Aktuálny zoznam

Názov Dátum akreditácie Rozsah Inštitúcia Mesto 
Elektrotechnické minimum (POA: 3561/2017/116/1) 24. 11. 2017  400,0 hod.  Elšpec H.L., s.r.o.  Nové Zámky  
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: