dnes je 24.10.2021

Input:

Evidenčná karta o poskytnutí OOPP

28.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.4 Evidenčná karta o poskytnutí OOPP

Ing. Lukáš Židík

Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje, že:

  1. bol oboznámený s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni,
  2. bol poučený o správnom používaní osobného ochranného pracovného prostriedku,
  3. bude používať osobný ochranný pracovný prostriedok určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie, ktoré mu zamestnávateľ poskytol zrozumiteľným spôsobom (bod 2),
  4. sa bude o pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky primeraným spôsobom starať.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Dátum  Poskytnuté OOPP  Životnosť v mesiacoch  Podpis zamestnanca o prevzatí  Vrátené dňa  Podpis osoby ktorá prevzala