dnes je 24.1.2022

Input:

Forma osobného spisu zamestnanca

3.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.1.7 Forma osobného spisu zamestnanca

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zamestnávateľ nie je povinný viesť osobný spis, avšak je ťažké predstaviť si, že by sa zaobišiel bez aspoň základnej evidencie údajov. Napriek svojmu významu je osobný spis spomenutý iba v štvrtej vete § 75 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ZP), podľa ktorého má zamestnanec právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. Vzhľadom na to, že zákon neurčuje formu, môže byť spis vedený v materializovanej, digitalizovanej alebo kombinovanej verzii. Často sa možno stretnúť s jeho uložením na externý server (úložisko), ktorý nepatrí zamestnávateľovi. Pokiaľ zamestnávateľ vedie osobný spis v cloude, má zamestnávateľ postavenie prevádzkovateľa v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (GDPR). Právna úprava ani nevymedzuje konkrétne údaje, ktoré môžu byť vkladané