dnes je 24.10.2021

Input:

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?

28.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.2.1 Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?

Ing. Viera Mezeiová


Zamestnancovi bol pridelený ochranný pracovný odev. Pracovný pomer sa končí po 3 mesiacoch, niektorí skončia aj skôr, aj po mesiaci. Môžeme žiadať späť ochranný pracovný odev a obuv, alebo nech si ich ponechá, ale budeme žiadať uhradiť alikvotnú časť ceny odevu a obuvi. Ošetrili by sme to vo vnútornej smernici.

Odpoveď:

Riešenie navrhované v znení otázky nerieši právna úprava, a preto nemožno zamestnanca „sankcionovať” uložením povinnosti uhradiť cenu alebo pomernú časť ceny osobitného pracovného oblečenia (pracovná uniforma, pracovná obuv a pod.), ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru, napr. do jedného roka od vzniku pracovného pomeru, prípadne aj skôr.  

Riešením však je v pracovnej zmluve, resp. v kolektívnej zmluve pre prípad