dnes je 29.3.2020
Input:

Náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti živnostníkom a uplatnenie odpisov ako daňového výdavku v roku 2019

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.2 Náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti živnostníkom a uplatnenie odpisov ako daňového výdavku v roku 2019

Ing. Ailina Hanková


Živnostník zrekonštruoval vlastnú nehnuteľnosť, v ktorej bude prevádzkovať obchod. Rekonštrukciu realizoval svojpomocne, teda na materiál má doklady, na prácu nie, keďže rekonštrukcia bola realizovaná ním samým a rodinným príslušníkom. Môže si živnostník aktivovať náklady svojej práce do hodnoty nehnuteľnosti a uplatňovať odpisy z nehnuteľnosti ako výdavky?

Zákon o účtovníctve v § 25 definuje, že hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi (§ 25 ods. 1 písm. b) bod 1). Zároveň špecifikuje, čo sa považuje za vlastné náklady. Pri hmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou sú vlastnými nákladmi: priame náklady vynaložené na výrobu a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu/činnosť.

Medzi priame náklady možno zaradiť náklady, ktoré tvoria podstatu majetku, napríklad v prípade rekonštrukcie je to stavebný a ostatný priamy materiál, pomocou ktorého sa rekonštrukcia realizuje. Medzi priame náklady patria tiež priame mzdy pracovníkov, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali. Do mzdových nákladov sa zaraďujú hrubé mzdy a zákonné poistné platené zamestnávateľom. Medzi ostatné priame náklady je možné zaradiť aj podiel výrobnej réžie, ktorá súvisí s rekonštrukciou, napríklad spotrebu energie pri rekonštrukcii.

Živnostník môže do vlastných nákladov zahrnúť aj nepriame náklady, určené podielom z prevádzkovej réžie, na to je však potrebné kalkuláciu stanoviť v internom predpise a definovať metodiku jej