dnes je 25.9.2020

Input:

Nákup zásob zálohovou platbou

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.1 Nákup zásob zálohovou platbou

Ing. Ján Mintál

V sústave jednoduchého účtovníctva je hospodársky výsledok definovaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, teda prírastkami a úbytkami peňažných prostriedkov (ide o tzv. hotovostný princíp) po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. Jednotlivé účtovné prípady je potrebné zaúčtovať v peňažnom denníku v okamihu, keď dôjde k hotovostnej (finančnej) operácií (t. j. k úhrade alebo k príjmu). V peňažnom denníku sa neúčtujú operácie charakteru predpisu platieb, vystavených a prijatých faktúr a pod.

Čo sa týka poskytnutých preddavkov na obstaranie zásob u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, bude základ dane z príjmov ovplyvnený poskytnutým preddavkom na obstaranie zásob v tom zdaňovacom období a v takej výške, v ktorej bol zaplatený. To znamená, že pri nákupe zásob (materiálu, tovaru,...) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je potrebné v momente platby za tieto zásoby zaúčtovať výdavok na ich obstaranie ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „zásoby”. Týmto spôsobom bude výdavok na nákup zásob ovplyvňovať hospodársky výsledok a teda aj základ dane z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom bola skutočná úhrada za obstarávané zásoby realizovaná.


Príklad:

Jedenkrát v roku, v priebehu mesiaca november, podnikateľ nakupuje materiál na zhotovovanie výrobkov vo svojej dielni. Tento materiál postupne spracováva počas 12 mesiacov až do ďalšieho nákupu v budúcom roku. Ako správne zaúčtovať výdavok na kúpu tohto materiálu:

a) jednorazovo priamo do nákladov ako výdavok odpočítateľný od základu