dnes je 28.9.2023

Input:

Nárok na dovolenku v príslušnom kalendárnom roku 2023

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.2.2 Nárok na dovolenku v príslušnom kalendárnom roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Ako sa kráti nárok na dovolenku, ak pracovník nastúpi do zamestnania na určitý čas dňa 3. 1. 2023? Zmluva bola vystavená do 30. 4. 2023. 1. 5. 2023 bola predĺžená do 30. 4. 2024. Aký je nárok na dovolenku za rok 2023?

Odpoveď.

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ môže zamestnancovi za určitých okolností jeho nárok na dovolenku za kalendárny rok krátiť, ale len z dôvodov, ktoré vznikli v tom konkrétnom roku.  Krátenie je však striktne limitované Zákonníkom práce. Zamestnávateľ môže krátiť dovolenku:

  • za prvých 100 zameškaných pracovných dní o 1/12,

  • za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní o 1/12,

  • v prípade nepracovania pre výkon trestu odňatia slobody za každých 21 zameškaných dní o 1/12.