dnes je 13.6.2024

Input:

Nárok na odchodné pri skončení pracovného pomeru v roku 2024

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Nárok na odchodné pri skončení pracovného pomeru v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

So zamestnancom plánujeme uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru k 30.4.2024 (na žiadosť zamestnanca).

Zamestnanec má odpracovaných viac ako 40 rokov a plánuje ísť do predčasného dôchodku.

Má tento zamestnanec nárok na odchodné ?

Má nárok aj na odstupné keďže odpracoval u nás 20 rokov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj