dnes je 29.1.2023

Input:

Nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky - podnikateľské subjekty v roku 2023 a 2024

12.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.1 Nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky – podnikateľské subjekty v roku 2023 a 2024

Ing. Jozef Pohlod

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ Národná rada SR schválila novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 407/2022 Z. z. Predmetná novela zákona má za cieľ zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť, a to transpozíciou spoločných pravidiel pre zverejňovanie informácií o dani z príjmov.

Väčšia transparentnosť pri zverejňovaní má prispieť k lepšej verejnej kontrole nad činnosťami nadnárodných spoločností. Návrhom zákona sa ustanoví pre konečné materské účtovné jednotky a samostatné účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, povinnosť vyhotoviť správu