dnes je 13.6.2024

Input:

Novela Zákona o BOZP

10.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.1 Novela Zákona o BOZP

Ing. Lukáš Židík

Od 1.1.2023 nám platí novela Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ešte aj tak stále panuje mnoho nejasností ohľadom výkladu jednotlivých zmien. V tomto článku si nebudeme popisovať jednotlivé zmeny, ale popíšem situácie, s ktorými som sa sám stretol.

Prvou vecou sú samotné školenia, alebo keď chcete oboznamovanie a informovanie zamestnancov. Novelizáciou bolo dané, že sa mení lehota pravidelnosti opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za tri roky (po starom raz za dva roky), ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. Myslím, že jasné a zrozumiteľné, ale treba si dať pozor, pretože toto sa jedná len o oboznamovanie, ktoré sa vykonalo už v roku 2023. Všetky oboznamovanie, ktoré sa konali do konca roka 2022 majú lehotu