Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o účtovníctve od 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020

20.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.3 Novela zákona o účtovníctve od 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020

Verlag Dashöfer

Dňa 15. októbra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31. decembra 2019 a od 1. januára 2020.

Najdôležitejšou zmenou je zmena podmienok pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom v § 19 zákona o účtovníctve.

§ 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000,- ,€“ nahrádza sumou „2 000 000,- €.“

§ 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 000 eur“.

§ 19 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: