dnes je 10.7.2020

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020

20.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.3 Novela zákona o účtovníctve od 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020

Verlag Dashöfer

Dňa 15. októbra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31. decembra 2019 a od 1. januára 2020.

Najdôležitejšou zmenou je zmena podmienok pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom v § 19 zákona o účtovníctve.

§ 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000,- ,€“ nahrádza sumou „2 000 000,- €.“

§ 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 000 eur“.

§ 19 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných