dnes je 27.9.2023

Input:

Ochranná doba v roku 2023

31.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.2 Ochranná doba v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Dali sme zamestnankyni výpoveď a dva týždne pred uplynutím výpovednej doby oznámila, že je tehotná. Výpovedná doba padá, ale čo s ňou? Máme právo dať jej vykonávať inú vhodnú prácu, keďže jej miesto bolo zrušené, alebo ako vyriešiť dobu tehotenstva, keď nie je uznaná PN?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:  

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku:

Ochranná doba predstavuje dobu, počas ktorej platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. 

Jedným z prípadov, keď je zamestnanec zákonom chránený pred skončením pracovného pomeru výpoveďou, je zakotvený v § 64 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Ten jednoznačne ustanovuje, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v tzv. ochrannej dobe, ktorou je aj doba:

  • keď je zamestnankyňa tehotná,

  • keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke,

  • keď je