Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Odbory vzdelania pre elektrotechnické vzdelanie podľa § 21 ods. 1

6.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Odbory vzdelania pre elektrotechnické vzdelanie podľa § 21 ods. 1

Ing. Ján Vencel

Príloha k vyhláške č. 559/2008 Z. z.

26 Elektrotechnika

 

 

 

 

Kód

 

 

Názov

 

 

Charakteristika

 

 

st. vz.

 

 

2601 8 00

 

 

elektrotechnológia

 

 

 

 

5A

 

 

2602 9 00

 

 

teoretická elektrotechnika

 

 

 

 

6

 

 

2605 8 00

 

 

technológie elektroniky

 

 

 

 

5A

 

 

2607 8 00

 

 

rádioelektronika

 

 

 

 

5A

 

 

2610 8 00

 

 

elektronika a vákuová technika

 

 

 

 

5A

 

 

2611 8 00

 

 

mikroelektronika

 

 

 

 

5A

 

 

2613 7 00

 

 

elektronika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2613 7 07

 

 

elektronika – elektronické komunikácie v letectve

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2613 7 08

 

 

elektronika – avionické systémy

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2613 7 09

 

 

elektronika – letecká a priemyselná magnetometria a senzorika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2613 7 11

 

 

elektronika – elektronické systémy

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2613 7 12

 

 

elektronika – senzorika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2613 7 13

 

 

elektronika – automobilová elektronika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2613 8 00

 

 

elektronika

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 01

 

 

elektronika – rádioelektronika

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 02

 

 

elektronika – mikroelektronika

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 05

 

 

elektronika – infoelektronika

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 06

 

 

elektronika – technológie výroby v elektronike

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 07

 

 

elektronika – elektronické komunikácie v letectve

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 08

 

 

elektronika – avionické systémy

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 10

 

 

elektronika – letecká, bezpečnostná a priemyselná sezorika

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 11

 

 

elektronika – elektronické systémy

 

 

 

 

5A

 

 

2613 8 12

 

 

elektronika – senzorika

 

 

 

 

5A

 

 

2613 9 00

 

 

elektronika

 

 

 

 

6

 

 

2613 9 01

 

 

elektronika – rádioelektronika

 

 

 

 

6

 

 

2613 9 02

 

 

elektronika – mikroelektronika

 

 

 

 

6

 

 

2613 9 03

 

 

elektronika – optoelektronika

 

 

 

 

6

 

 

2613 9 04

 

 

elektronika – vákuová elektronika a technika

 

 

 

 

6

 

 

2613 9 05

 

 

elektronika – infoelektronika

 

 

 

 

6

 

 

2613 9 18

 

 

elektronika – letecké a priemyselné elektronické systémy

 

 

 

 

6

 

 

2614 7 00

 

 

technická kybernetika a umelá inteligencia

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2614 8 00

 

 

technická kybernetika a umelá inteligencia

 

 

 

 

5A

 

 

2615 8 00

 

 

technická kybernetika

 

 

 

 

5A

 

 

2617 8 00

 

 

výpočtová technika

 

 

 

 

5A

 

 

2618 8 00

 

 

optoelektronika

 

 

 

 

5A

 

 

2620 8 00

 

 

elektronické počítače

 

 

 

 

5A

 

 

2621 7 00

 

 

automatizácia

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2621 7 10

 

 

automatizácia – bezpečné riadenie procesov

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2621 7 13

 

 

automatizácia – automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2621 7 18

 

 

automatizácia – automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2621 7 19

 

 

automatizácia – aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2621 8 00

 

 

automatizácia

 

 

 

 

5A

 

 

2621 8 05

 

 

automatizácia – riadenie procesov získavania a spracovania surovín

 

 

 

 

5A

 

 

2621 8 07

 

 

automatizácia – robotika

 

 

 

 

5A

 

 

2621 8 08

 

 

automatizácia – bezpečné riadenie procesov v doprave

 

 

 

 

5A

 

 

2621 8 09

 

 

automatizácia – bezpečné riadenie procesov v priemysle

 

 

 

 

5A

 

 

2621 8 15

 

 

automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov

 

 

 

 

5A

 

 

2621 8 16

 

 

automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov

 

 

 

 

5A

 

 

2621 8 17

 

 

automatizácia – automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve

 

 

 

 

5A

 

 

2621 8 21

 

 

automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov

 

 

 

 

5A

 

 

2621 9 00

 

 

automatizácia

 

 

 

 

6

 

 

2621 9 02

 

 

automatizácia – automatizácia a riadenie

 

 

 

 

6

 

 

2621 9 03

 

 

automatizácia – riadenie procesov

 

 

 

 

6

 

 

2621 9 15

 

 

automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov

 

 

 

 

6

 

 

2621 9 16

 

 

automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov

 

 

 

 

6

 

 

2621 9 21

 

 

automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov

 

 

 

 

6

 

 

2624 8 00

 

 

informatizácia manažmentu

 

 

 

 

5A

 

 

2625 7 00

 

 

riadiaca technika a automatizácia

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2625 8 00

 

 

riadiaca technika a automatizácia

 

 

5A

 

 

 

 

2626 7 00

 

 

telekomunikačná technika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2626 8 00

 

 

telekomunikačná technika

 

 

 

 

5A

 

 

2627 7 00

 

 

telekomunikácie

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2627 7 04

 

 

telekomunikácie – multimediálne technológie

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2627 8 00

 

 

telekomunikácie

 

 

 

 

5A

 

 

2627 8 02

 

 

telekomunikácie – multimediálne telekomunikácie

 

 

 

 

5A

 

 

2627 8 03

 

 

telekomunikácie – telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2627 8 07

 

 

telekomunikácie – telekomunikačný manažment

 

 

 

 

5A

 

 

2627 9 00

 

 

telekomunikácie

 

 

 

 

6

 

 

2628 8 00

 

 

informačné a zabezpečovacie systémy

 

 

 

 

5A

 

 

2629 8 00

 

 

špeciálne elektrotechnické systémy

 

 

 

 

5A

 

 

2629 8 01

 

 

špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy mobilných protilietadlových raketových komplexov

 

 

 

 

5A

 

 

2629 8 03

 

 

špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy viackanálových protilietadlových raketových komplexov

 

 

 

 

5A

 

 

2629 8 04

 

 

špeciálne elektrotechnické systémy – rádiolokačná technika

 

 

 

 

5A

 

 

2629 8 05

 

 

špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádiotechnického prieskumu

 

 

 

 

5A

 

 

2629 8 06

 

 

špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádioelektronického boja

 

 

 

 

5A

 

 

2629 8 08

 

 

špeciálne elektrotechnické systémy – systémy technického zabezpečenia protivzdušnej obrany, mobilné a viackanálové

 

 

 

 

5A

 

 

2629 8 09

 

 

špeciálne elektrotechnické systémy – rádioelektronika (civilná)

 

 

 

 

5A

 

 

2630 8 00

 

 

elektronika a telekomunikačná technika

 

 

 

 

5A

 

 

2630 8 01

 

 

elektronika a telekomunikačná technika – vojenské komunikačné a informačné technológie

 

 

 

 

5A

 

 

2630 8 02

 

 

elektronika a telekomunikačná technika – vojenská spojovacia technika

 

 

 

 

5A

 

 

2630 8 03

 

 

elektronika a telekomunikačná technika – špeciálne rádiové systémy

 

 

 

 

5A

 

 

2630 8 04

 

 

elektronika a telekomunikačná technika – komunikačné a informačné technológie

 

 

 

 

5A

 

 

2632 7 00

 

 

silnoprúdová elektrotechnika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2632 8 00

 

 

silnoprúdová elektrotechnika

 

 

 

 

5A

 

 

2632 9 00

 

 

silnoprúdová elektrotechnika

 

 

 

 

6

 

 

2632 9 01

 

 

silnoprúdová elektrotechnika – elektrické pohony

 

 

 

 

6

 

 

2632 9 02

 

 

silnoprúdová elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje

 

 

 

 

6

 

 

2632 9 03

 

 

silnoprúdová elektrotechnika – výkonová elektronika

 

 

 

 

6

 

 

2632 9 04

 

 

silnoprúdová elektrotechnika – elektrická trakcia

 

 

 

 

6

 

 

2632 9 06

 

 

silnoprúdová elektrotechnika – elektrotechnické systémy

 

 

 

 

6

 

 

2633 7 00

 

 

energetické a silnoprúdové inžinierstvo

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2633 8 00

 

 

energetické a silnoprúdové inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2634 7 00

 

 

elektroenergetika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2634 8 00

 

 

elektroenergetika

 

 

 

 

5A

 

 

2634 9 00

 

 

elektroenergetika

 

 

 

 

6

 

 

2634 9 01

 

 

elektroenergetika – technika vysokých napätí

 

 

 

 

6

 

 

2634 9 02

 

 

elektroenergetika – výroba a rozvod elektrickej energie

 

 

 

 

6

 

 

2634 9 03

 

 

elektroenergetika – elektrotepelná technika

 

 

 

 

6

 

 

2634 9 04

 

 

elektroenergetika – svetelná technika

 

 

 

 

6

 

 

2635 9 00

 

 

elektrotechnológie a materiály

 

 

 

 

6

 

 

2636 7 00

 

 

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2636 8 00

 

 

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2636 8 01

 

 

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrická trakcia

 

 

 

 

5A

 

 

2636 8 02

 

 

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektroenergetika

 

 

 

 

5A

 

 

2636 8 03

 

 

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrické pohony

 

 

 

 

5A

 

 

2636 8 04

 

 

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – výkonová elektronika

 

 

 

 

5A

 

 

2637 8 00

 

 

ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky

 

 

 

 

5A

 

 

2638 7 00

 

 

elektrické pohony

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2638 8 00

 

 

elektrické pohony

 

 

5A

 

 

 

 

2640 8 00

 

 

automatizované systémy riadenia v elekrotechnike a ich projektovanie

 

 

 

 

5A

 

 

2641 7 00

 

 

elektromateriálové inžinierstvo

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2641 8 00

 

 

elektromateriálové inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2642 8 00

 

 

materiálové inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2643 7 00

 

 

výpočtová technika a informatika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2643 8 00

 

 

výpočtová technika a informatika

 

 

 

 

5A

 

 

2645 7 00

 

 

priemyselné inžinierstvo

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2645 7 03

 

 

priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia priemyslu

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2645 7 04

 

 

priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2645 7 05

 

 

priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2645 7 06

 

 

priemyselné inžinierstvo – integrovaný manažment

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2645 7 08

 

 

priemyselné inžinierstvo – personálna práca v priemyselnom podniku

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2645 8 00

 

 

priemyselné inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2645 8 02

 

 

priemyselné inžinierstvo – riadenie kvality získavania a spracovania surovín

 

 

 

 

5A

 

 

2645 8 03

 

 

priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia priemyslu

 

 

 

 

5A

 

 

2645 8 04

 

 

priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika

 

 

 

 

5A

 

 

2645 8 05

 

 

priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2645 8 07

 

 

priemyselné inžinierstvo – vedenie ľudí a koučing

 

 

 

 

5A

 

 

2645 8 09

 

 

priemyselné inžinierstvo – projektovanie, organizácia a riadenie výroby

 

 

 

 

5A

 

 

2645 8 11

 

 

priemyselné inžinierstvo – manažérstvo chemických a potravinárskych technológií

 

 

 

 

5A

 

 

2645 9 00

 

 

priemyselné inžinierstvo

 

 

 

 

6

 

 

2645 9 05

 

 

priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo

 

 

 

 

6

 

 

2646 8 00

 

 

elektrofyzikálne inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2647 7 00

 

 

kybernetika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2647 7 03

 

 

kybernetika – inteligentné systémy

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2647 8 00

 

 

kybernetika

 

 

 

 

5A

 

 

2647 9 00

 

 

kybernetika

 

 

 

 

6

 

 

2649 9 00

 

 

elektrotechnológie a materiály

 

 

 

 

6

 

 

2664 7 00

 

 

biomedicínske inžinierstvo

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2664 7 03

 

 

biomedicínske inžinierstvo – protetika a ortotika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2664 8 00

 

 

biomedicínske inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2664 8 02

 

 

biomedicínske inžinierstvo – rehabilitačné inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2664 9 00

 

 

biomedicínske inžinierstvo

 

 

 

 

6

 

 

2665 7 00

 

 

manažment a podnikanie v elektrotechnike

 

 

 

 

5B

 

 

2670 4 00

 

 

mechanik silnoprúdových zariadení

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 00

 

 

mechanik elektronik

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 01

 

 

mechanik elektronik – automatizačná technika

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 02

 

 

mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 03

 

 

mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 04

 

 

mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 05

 

 

mechanik elektronik – prenosové zariadenia

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 06

 

 

mechanik elektronik – vysielače a technika VKV

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 07

 

 

mechanik elektronik – spotrebná elektronika

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 08

 

 

mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 09

 

 

mechanik elektronik – časomerné zariadenia

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 10

 

 

mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 11

 

 

mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 12

 

 

mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 13

 

 

mechanik elektronik – autoelektronika

 

 

 

 

3A

 

 

2672 4 15

 

 

mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave

 

 

 

 

3A

 

 

2675 1 03

 

 

elektrotechnika – elektronické zariadenia

 

 

 

 

2A

 

 

2675 1 04

 

 

elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení

 

 

 

 

2A

 

 

2675 1 05

 

 

lektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika

 

 

 

 

2A

 

 

2675 4 00

 

 

elektrotechnika

 

 

 

 

3A

 

 

2675 4 01

 

 

elektrotechnika – energetika

 

 

 

 

3A

 

 

2675 4 02

 

 

elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 

 

 

 

3A

 

 

2675 4 03

 

 

elektrotechnika – elektronické zariadenia

 

 

 

 

3A

 

 

2675 6 00

 

 

elektrotechnika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 01

 

 

elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 02

 

 

elektrotechnika – elektroenergetika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 03

 

 

elektrotechnika – výkonová elektronika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 04

 

 

elektrotechnika – elektrické zariadenia

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 11

 

 

elektrotechnika – oznamovacia technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 12

 

 

elektrotechnika – elektronické počítačové systémy

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 13

 

 

elektrotechnika – automatizačná technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 14

 

 

elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 15

 

 

elektrotechnika – obrazová a zvuková technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 16

 

 

elektrotechnika – technológia mikroelektroniky

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 17

 

 

elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 6 18

 

 

elektrotechnika – televízna a komunikačná technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2675 7 00

 

 

elektrotechnika

 

 

aj /Bc/

 

 

5B, 5A

 

 

2675 7 02

 

 

elektrotechnika – elektroenergetika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2675 7 06

 

 

elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie

 

 

 

 

5B

 

 

2675 7 13

 

 

elektrotechnika – automatizačná technika

 

 

 

 

5B

 

 

2675 7 22

 

 

elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2675 7 24

 

 

elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2675 7 28

 

 

elektrotechnika – komerčná elektrotechnika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2675 7 29

 

 

elektrotechnika – autoelektrotechnika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2675 7 31

 

 

elektrotechnika – elektroenergetika v životnom prostredí

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2675 7 32

 

 

elektrotechnika – dispečerské systémy v elektroenergetike

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2675 7 34

 

 

elektrotechnika – priemyselná elektrotechnika

 

 

/Bc/

 

 

5A

 

 

2675 8 00

 

 

elektrotechnika

 

 

 

 

5A

 

 

2675 8 02

 

 

elektrotechnika – elektroenergetika

 

 

 

 

5A

 

 

2675 8 22

 

 

elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo

 

 

 

 

5A

 

 

2675 8 24

 

 

elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike

 

 

 

 

5A

 

 

2675 8 25

 

 

elektrotechnika – elektrická trakcia

 

 

 

 

5A

 

 

2675 8 26

 

 

elektrotechnika – elektrické pohony

 

 

 

 

5A

 

 

2675 8 27

 

 

elektrotechnika – výkonové a polovodičové systémy

 

 

 

 

5A

 

 

2676 4 00

 

 

zariadenia oznamovacej techniky

 

 

 

 

3A

 

 

2677 2 00

 

 

elektronik

 

 

 

 

 

 

2677 2 01

 

 

elektronik – automatizačná technika

 

 

 

 

 

 

2677 2 03

 

 

elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika

 

 

 

 

 

 

2677 2 07

 

 

elektronik – spotrebná elektronika

 

 

 

 

 

 

2677 2 08

 

 

elektronik – číslicová a riadiaca technika

 

 

 

 

 

 

2679 4 00

 

 

mechanik – mechatronik

 

 

 

 

3A*)

 

 

2680 2 00

 

 

mechanik

 

 

 

 

 

 

2680 2 01

 

 

mechanik – vážiace zariadenia

 

 

 

 

 

 

2680 2 02

 

 

mechanik – zdvíhacie zariadenia

 

 

 

 

 

 

2680 2 03

 

 

mechanik – chladiace zariadenia

 

 

 

 

 

 

2680 2 04

 

 

mechanik – stroje a zariadenia

 

 

 

 

 

 

2680 2 05

 

 

mechanik – elektrotechnika

 

 

 

 

 

 

2680 2 06

 

 

mechanik – meracie prístroje a zariadenia

 

 

 

 

 

 

2680 2 07

 

 

mechanik – administratívna technika

 

 

 

 

 

 

2680 2 08

 

 

mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia

 

 

 

 

 

 

2682 4 00

 

 

mechanik počítačových sietí

 

 

 

 

3A*)

 

 

2683 2 00

 

 

elektromechanik

 

 

 

 

 

 

2683 2 01

 

 

elektromechanik – banské stroje a zariadenia

 

 

 

 

 

 

2683 2 02

 

 

elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

 

 

 

 

 

 

2683 2 03

 

 

elektromechanik – rozvodné zariadenia

 

 

 

 

 

 

2683 2 04

 

 

elektromechanik – stroje a zariadenia

 

 

 

 

 

 

2683 2 11

 

 

elektromechanik – silnoprúdová technika

 

 

 

 

 

 

2683 2 12

 

 

elektromechanik – automatizačná technika

 

 

 

 

 

 

2683 2 13

 

 

elektromechanik – telekomunikačná technika

 

 

 

 

 

 

2683 2 14

 

 

elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika

 

 

 

 

 

 

2683 2 15

 

 

elektromechanik – úžitková technika

 

 

 

 

 

 

2686 2 00

 

 

mechanik elektronických zariadení

 

 

 

 

 

 

2689 2 01

 

 

spojový mechanik – oznamovacie siete

 

 

 

 

 

 

2689 2 02

 

 

spojový mechanik – spojové zariadenia

 

 

 

 

 

 

2691 2 00

 

 

elektrotechnická výroba

 

 

/ŠP/

 

 

 

 

2691 2 01

 

 

elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení

 

 

/ŠP/

 

 

 

 

2691 2 02

 

 

elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž

 

 

/ŠP/

 

 

 

 

2695 7 00

 

 

počítačové systémy

 

 

 

 

5B

 

 

2697 4 00

 

 

mechanik elektrotechnik

 

 

 

 

3A*)

 

 

2698 2 00

 

 

mechanik v elektrotechnike

 

 

 

 

 

 

2698 2 14

 

 

mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení

 

 

 

 

 

 

2698 2 15

 

 

mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení

 

 

 

 

 

 

2698 4 00

 

 

mechanik v elektrotechnike

 

 

 

 

3A

 

 

2698 4 01

 

 

mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2698 4 02

 

 

mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2698 4 03

 

 

mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2698 4 07

 

 

mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2698 4 08

 

 

mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2698 4 10

 

 

mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia

 

 

 

 

3A*)

 

 

2699 6 00

 

 

technik v elektrotechnike

 

 

 

 

3A*)

 

 

2699 6 11

 

 

technik v elektrotechnike – oznamovacia technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2699 6 12

 

 

technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy

 

 

 

 

3A*)

 

 

2699 6 13

 

 

technik v elektrotechnike – automatizačná technika

 

 

 

 

3A*)

 

 

2699 6 14

 

 

technik v elektrotechnike – informačné technológie

 

 

 

 

3A*)

 

 


/Bc/ – bakalárske štúdium

/ŠP/ – odbory špeciálnych škôl

/PŠ/ – pomaturitné štúdium

/V/ – vojenské odbory

aj /Bc/ – aj bakalárske štúdium

st. vz. – stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania (ISCED 1997)

*) 4A, ak ide o pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tabuľke je ku každému odboru vzdelania uvedený aj stupeň vzdelania. V poznámke je vysvetlené, že uvádzané označenia stupňov vzdelania sú podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania (ISCED 1997).

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: