Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Odbory vzdelania pre elektrotechnické vzdelanie podľa § 21 ods. 1

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odbory vzdelania pre elektrotechnické vzdelanie podľa § 21 ods. 1

Ing. Tamara Paceková


Odbory vzdelania, ktoré sa môžu považovať za elektrotechnické odbory podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. boli uvedené vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. Podľa tejto klasifikácie, uvedenej v prílohe sa za elektrotechnické odbory považujú všetky nižšie uvedené odbory vzdelania začínajúce kódom 26.

Od 01.01.2016 vyhláška č. 243/2012 Z. z. bola zrušená vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.

Odbory vzdelávania sú uvedené v Národnej klasifikácie vzdelania

Podľa Národnej klasifikácie vzdelania, v ktorej sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách sa za elektrotechnické odbory považujú všetky odbory vzdelania začínajúce kódom 26.

Všetky aktívne aj zrušené odbory vzdelávania sa nachádzajú na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súbore Národná klasifikácia vzdelania_príloha.

Národná klasifikácia vzdelania

Príloha č. 2 - Zoznam aktívnych študijných a učebných odborov a ich zameraní v skupine 253 - SOŠ - nižšie stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním 2 ročných vzdelávacích programov stredných odborných škôl (bývalé učilištia, odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi).

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „0”, „1” alebo „F”.

Kód názov

2675 X 00 elektrotechnika

2675 X 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

2675 X 04 elektrotechnika - montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení

2675 X 05 elektrotechnika - silnoprúdová elektrotechnika

Príloha č. 3 - Zoznam aktívnych študijných a učebných odborov a ich zameraní v skupine 352 - odborné učilište pre žiakov s mentálnym postihnutím (výučný list)

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „2” alebo „G”.

Kód názov

2691 X 00 elektrotechnická výroba

2691 X 01 elektrotechnická výroba - výroba elektronických a elektromechanických zariadení

2691 X 02 elektrotechnická výroba - elektrotechnická a strojárska montáž

Príloha č. 4 - Zoznam aktívnych študijných a učebných odborov a ich zameraní v skupine 353 - stredné odborné vzdelanie s výučným listom a bez maturity.

Vzdelávacie programy (3 - a viacročné) ukončené záverečnou skúškou a výučným listom (bez maturity) na odborných učilištiach, stredných odborných učilištiach, učňovských školách, stredných odborných školách.

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „2” alebo „H”.

Kód názov

2677 X 00 elektronik

2677 X 01 elektronik - automatizačná technika

2677 X 03 elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2677 X 07 elektronik - spotrebná elektronika

2677 X 08 elektronik - číslicová a riadiaca technika

2680 X 00 mechanik

2680 X 01 mechanik - vážiace zariadenia

2680 X 02 mechanik - zdvíhacie zariadenia

2680 X 03 mechanik - chladiace zariadenia

2680 X 04 mechanik - stroje a zariadenia

2680 X 05 mechanik - elektrotechnika

2680 X 06 mechanik - meracie prístroje a zariadenia

2680 X 07 mechanik - administratívna technika

2680 X 08 mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia

2683 X 00 elektromechanik

2683 X 01 elektromechanik - banské stroje a zariadenia

2683 X 02 elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

2683 X 03 elektromechanik - rozvodné zariadenia

2683 X 04 elektromechanik - stroje a zariadenia

2683 X 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

2683 X 12 elektromechanik - automatizačná technika

2683 X 13 elektromechanik - telekomunikačná technika

2683 X 14 elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2683 X 15 elektromechanik - úžitková technika

2683 X 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

2686 X 00 mechanik elektronických zariadení

2689 X 00 spojový mechanik

2689 X 01 spojový mechanik - oznamovacie siete

2689 X 02 spojový mechanik - spojové zariadenia

2698 X 00 mechanik v elektrotechnike

2698 X 14 mechanik v elektrotechnike - mechanik elektronických zariadení

2698 X 15 mechanik v elektrotechnike - mechanik strojov a zariadení

Príloha č. 6 - Zoznam aktívnych študijných a učebných odborov a ich zameraní v skupine 354 - Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a s výučným listom.

Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách.

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „6” alebo „M” .

Kód názov

2675 X 00 elektrotechnika

2675 X 01 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2675 X 02 elektrotechnika - elektroenergetika

2675 X 03 elektrotechnika - výkonová elektronika

2675 X 04 elektrotechnika - elektrické zariadenia

2675 X 11 elektrotechnika - oznamovacia technika

2675 X 12 elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2675 X 13 elektrotechnika - automatizačná technika

2675 X 14 elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2675 X 15 elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2675 X 16 elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2675 X 17 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

2675 X 18 elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

2694 X 00 informačné a sieťové technológie

2699 X 00 technik v elektrotechnike

2699 X 11 technik v elektrotechnike - oznamovacia technika

2699 X 12 technik v elektrotechnike - elektronické počítačové systémy

2699 X 13 technik v elektrotechnike - automatizačná technika

2699 X 14 technik v elektrotechnike - informačné technológie

Príloha č. 6a - Zoznam aktívnych študijných a učebných odborov a ich zameraní v skupine 354 - Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a s výučným listom. Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách.

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „4” alebo „K” .

Kód názov

2672 X 00 mechanik elektronik

2672 X 01 mechanik elektronik - automatizačná technika

2672 X 02 mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika

2672 X 03 mechanik elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2672 X 04 mechanik elektronik - telekomunikačné zariadenia

2672 X 05 mechanik elektronik - prenosové zariadenia

2672 X 06 mechanik elektronik - vysielače a technika VKV

2672 X 07 mechanik elektronik - spotrebná elektronika

2672 X 08 mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika

2672 X 09 mechanik elektronik - časomerné zariadenia 2672 X 10 mechanik elektronik - zdravotnícka elektronika

2672 X 11 mechanik elektronik - optoelektronické zariadenia

2672 X 12 mechanik elektronik - telekomunikačná a zabezpečovacia technika

2672 X 13 mechanik elektronik - autoelektronika

2672 X 15 mechanik elektronik - automatizačná a riadiaca technika v doprave

2679 X 00 mechanik - mechatronik

2682 X 00 mechanik počítačových sietí

2684 X 00 bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

2697 X 00 mechanik elektrotechnik

2698 X 00 mechanik v elektrotechnike

2698 X 01 mechanik v elektrotechnike - automatizačná technika

2698 X 02 mechanik v elektrotechnike - organizačná a výpočtová technika

2698 X 03 mechanik v elektrotechnike - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2698 X 07 mechanik v elektrotechnike - spotrebná elektronika

2698 X 08 mechanik v elektrotechnike - číslicová a riadiaca technika

2698 X 10 mechanik v elektrotechnike - silnoprúdové zariadenia

Príloha č. 7 - Zoznam aktívnych študijných a učebných odborov a ich zameraní v skupine 454 - post-sekundárne vzdelanie (pomaturitné).

Pomaturitné kvalifikačné štúdium (s maturitou). Pomaturitné inovačné štúdium. Vyššia odborná škola Podniková technická škola. Doplňujúce pedagogické štúdium (pre absolventov s úplným stredným odborným vzdelaním).

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „4, 6” alebo „N”.

Kód názov

2670 X 00 mechanik silnoprúdových zariadení

2672 X 00 mechanik elektronik

2672 X 01 mechanik elektronik - automatizačná technika

2672 X 02 mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika

2672 X 03 mechanik elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2672 X 04 mechanik elektronik - telekomunikačné zariadenia

2672 X 05 mechanik elektronik - prenosové zariadenia

2672 X 06 mechanik elektronik - vysielače a technika VKV

2672 X 07 mechanik elektronik - spotrebná elektronika

2672 X 08 mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika

2672 X 09 mechanik elektronik - časomerné zariadenia

2672 X 10 mechanik elektronik - zdravotnícka elektronika

2672 X 11 mechanik elektronik - optoelektronické zariadenia

2672 X 12 mechanik elektronik - telekomunikačná a zabezpečovacia technika

2672 X 13 mechanik elektronik – autoelektronika

2672 X 15 mechanik elektronik - automatizačná a riadiaca technika v doprave

2675 X 00 elektrotechnika

2675 X 01 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2675 X 02 elektrotechnika – elektroenergetika

2675 X 03 elektrotechnika - výkonová elektronika

2675 X 04 elektrotechnika - elektrické zariadenia

2675 X 11 elektrotechnika - oznamovacia technika

2675 X 12 elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2675 X 13 elektrotechnika - automatizačná technika

2675 X 14 elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2675 X 15 elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2675 X 16 elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2675 X 17 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

2675 X 18 elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

2679 X 00 mechanik – mechatronik

2682 X 00 mechanik počítačových sietí

2684 X 00 bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

2697 X 00 mechanik elektrotechnik

2698 X 00 mechanik v elektrotechnike

2698 X 01 mechanik v elektrotechnike - automatizačná technika

2698 X 02 mechanik v elektrotechnike - organizačná a výpočtová technika

2698 X 03 mechanik v elektrotechnike - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2698 X 07 mechanik v elektrotechnike - spotrebná elektronika

2698 X 08 mechanik v elektrotechnike - číslicová a riadiaca technika

2698 X 10 mechanik v elektrotechnike - silnoprúdové zariadenia

Príloha č. 7a - Zoznam aktívnych študijných a učebných odborov a ich zameraní v skupine 454 - Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu (nadstavbové štúdium). Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných odborných školách. Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných odborných učilištiach.

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „4” alebo „L”.

Kód názov

2675 X 00 elektrotechnika

2675 X 01 elektrotechnika – energetika

2675 X 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

2675 X 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

2676 X 00 zariadenia oznamovacej techniky

Príloha č. 10 - Zoznam aktívnych študijných odborov a programov v skupine 645 a 665 - Vysokoškolské vzdelanie 1. stupeň (bakalárske). Bakalárske štúdium na vysokých školách akademicky orientované študijné programy študijné programy s nešpecifikovanou orientácii.

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „R”.

Kód názov

2613 X 00 elektronika

2613 X 07 elektronika - elektronické komunikácie v letectve

2613 X 08 elektronika - avionické systémy

2613 X 09 elektronika - letecká a priemyselná magnetometria a senzorika

2613 X 11 elektronika - elektronické systémy

2613 X 12 elektronika - senzorika

2613 X 13 elektronika - automobilová elektronika

2613 X 15 elektronika - výrobné procesy v elektronike

2613 X 23 elektronika - elektronika dopravných prostriedkov

2621 X 00 automatizácia

2621 X 10 automatizácia - bezpečné riadenie procesov

2621 X 13 automatizácia - automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

2621 X 16 automatizácia - automatizácia a informatizácia strojov a procesov 2621 X 18 automatizácia - automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve

2621 X 19 automatizácia - aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

2627 X 00 telekomunikácie

2627 X 04 telekomunikácie - multimediálne technológie

2627 X 05 telekomunikácie -digitálne technológie

2632 X 00 silnoprúdová elektrotechnika

2634 X 00 elektroenergetika

2645 X 00 priemyselné inžinierstvo

2645 X 03 priemyselné inžinierstvo - inžinierstvo riadenia priemyslu

2645 X 04 priemyselné inžinierstvo - priemyselná logistika

2645 X 05 priemyselné inžinierstvo - priemyselné manažérstvo

2645 X 06 priemyselné inžinierstvo - integrovaný manažment

2645 X 08 priemyselné inžinierstvo - personálna práca v priemyselnom podniku

2647 X 00 kybernetika

2647 X 03 kybernetika - inteligentné systémy

2647 X 07 kybernetika - robotika a kybernetika

2664 X 00 biomedicínske inžinierstvo

2664 X 03 biomedicínske inžinierstvo - protetika a ortotika

2675 X 00 elektrotechnika

2675 X 02 elektrotechnika - elektroenergetika

2675 X 22 elektrotechnika - elektrotechnické inžinierstvo

2675 X 24 elektrotechnika - elektrotechnické systémy v mechatronike

2675 X 28 elektrotechnika - komerčná elektrotechnika

2675 X 29 elektrotechnika - autoelektrotechnika

2675 X 31 elektrotechnika - elektroenergetika v životnom prostredí

2675 X 32 elektrotechnika - dispečerské systémy v elektroenergetike

2675 X 33 elektrotechnika - inžinierstvo riadenia priemyslu

2675 X 34 elektrotechnika - priemyselná elektrotechnika

2675 X 37 elektrotechnika - riadenie elektromechanických systémov

Príloha č. 12 - Zoznam aktívnych študijných odborov a programov v skupine 767 - Vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň (magisterské, inžinierske, doktorské) - Magisterské, inžinierske a doktorské štúdium pokračujúce po bakalárskom štúdiu.

Hodnota „x” na 5. pozícii v kóde ŠKOV môže nadobúdať hodnotu „T”.

Kód názov

2613 X 00 elektronika

2613 X 01 elektronika - rádioelektronika

2613 X 02 elektronika - mikroelektronika

2613 X 05 elektronika - infoelektronika

2613 X 06 elektronika - technológie výroby v elektronike

2613 X 07 elektronika - elektronické komunikácie v letectve

2613 X 08 elektronika - avionické systémy

2613 X 10 elektronika - letecká, bezpečnostná a priemyselná senzorika

2613 X 11 elektronika - elektronické systémy

2613 X 12 elektronika - senzorika

2613 X 19 elektronika - senzorika a avionické systémy

2613 X 21 elektronika - progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike

2621 X 00 automatizácia

2621 X 03 automatizácia - riadenie procesov

2621 X 05 automatizácia - riadenie procesov získavania a spracovania surovín

2621 X 07 automatizácia - robotika

2621 X 08 automatizácia - bezpečné riadenie procesov v doprave

2621 X 09 automatizácia - bezpečné riadenie procesov v priemysle

2621 X 14 automatizácia - automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

2621 X 15 automatizácia - automatizácia a informatizácia procesov

2621 X 16 automatizácia - automatizácia a informatizácia strojov a procesov

2621 X 17 automatizácia - automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve

2621 X 19 automatizácia - aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

2621 X 21 automatizácia - automatizácia a riadenie strojov a procesov

2627 X 00 telekomunikácie

2627 X 02 telekomunikácie - multimediálne telekomunikácie

2627 X 03 telekomunikácie - telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

2627 X 07 telekomunikácie - telekomunikačný manažment

2627 X 08 telekomunikácie - multimediálne inžinierstvo

2632 X 00 silnoprúdová elektrotechnika

2634 X 00 elektroenergetika

2645 X 00 priemyselné inžinierstvo

2645 X 02 priemyselné inžinierstvo - riadenie kvality získavania a spracovania surovín

2645 X 03 priemyselné inžinierstvo - inžinierstvo riadenia priemyslu

2645 X 04 priemyselné inžinierstvo - priemyselná logistika

2645 X 05 priemyselné inžinierstvo - priemyselné manažérstvo

2645 X 07 priemyselné inžinierstvo - vedenie ľudí a koučing

2645 X 09 priemyselné inžinierstvo - projektovanie, organizácia a riadenie výroby

2645 X 11 priemyselné inžinierstvo - manažérstvo chemických a potravinárskych technológií 2647 X 00 kybernetika

2647 X 05 kybernetika - kybernetika a informačno-riadiace systémy

2664 X 00 biomedicínske inžinierstvo

2664 X 02 biomedicínske inžinierstvo - rehabilitačné inžinierstvo

2675 X 00 elektrotechnika

2675 X 02 elektrotechnika - elektroenergetika

2675 X 22 elektrotechnika - elektrotechnické inžinierstvo

2675 X 24 elektrotechnika - elektrotechnické systémy v mechatronike

2675 X 25 elektrotechnika - elektrická trakcia

2675 X 26 elektrotechnika - elektrické pohony

2675 X 27 elektrotechnika - výkonové a polovodičové systémy

2675 X 34 elektrotechnika - priemyselná elektrotechnika

2675 X 36 elektrotechnika - výkonové elektronické systémy

Príloha č. 15 - Zoznam zrušených študijných a učebných odborov a ich zameraní poskytujúcich nižšie stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 2011 s číselným označením 243, 252 a 253 - nižšie stredné odborné vzdelanie. Praktická škola. odborné učilište pre žiakov s mentálnym postihnutím (zaučení, zaškolení) –E.

SOŠ - nižšie stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním 2 ročných vzdelávacích programov stredných odborných škôl (bývalé učilištia, odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi)-F.

Hodnota na 5. pozícii v kóde ŠKOV nadobúda hodnotu „0 , 1, E, F”.

Kód názov

2678 X 00 elektrotechnik

2691 X 00 elektrotechnická výroba

2693 X 00 spojové montáže a opravy

Príloha č. 17 - Zoznam zrušených študijných a učebných odborov a ich zameraní poskytujúcich stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom podľa ISCED 2011 s číselným označením 353 - stredné odborné vzdelanie s výučným listom a bez maturity.

Vzdelávacie programy (3- a viacročné) ukončené záverečnou skúškou a výučným listom (bez maturity) na odborných učilištiach, stredných odborných učilištiach, učňovských školách, stredných odborných školách.

Hodnota na 5. pozícii v kóde ŠKOV nadobúda hodnotu „2, H”.

Kód názov

2687 X 00 autoelektrikár

2691 X 00 elektrotechnická výroba

2693 X 00 spojové montáže a opravy

Príloha č. 18 - Zoznam zrušených študijných a učebných odborov a ich zameraní poskytujúcich stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou podľa ISCED 2011 s číselným označením 354 - Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách – K a 454 - Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu (nadstavbové štúdium).

Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných odborných školách. Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných odborných učilištiach - L.

354 - M

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu.

Vzdelávacie programy ukončené maturitou na stredných odborných školách ukončenie 8. ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu na konzervatóriu ukončenie 4. ročníka

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: