dnes je 25.9.2023

Input:

Odmeňovanie zamestnancov na pracovných cestách počas víkendu

13.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Odmeňovanie zamestnancov na pracovných cestách počas víkendu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Zamestnanec je vyslaný na služobnú cestu do zahraničia. SC sa uskutoční od nedele do stredy. Zamestnanec odchádza na SC v nedeľu.

Ako sa prihliada na nedeľu z pohľadu preplatenia hodín? Započítava sa nedeľa do pracovného času? Je potrebné poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku:

Pri vysielaní zamestnanca na pracovnú cestu je prvom rade potrebné vychádzať z § 57 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý dáva zamestnávateľovi možnosť vyslať zamestnanca na nevyhnutné potrebné obdobie na pracovnú cestu.

Zamestnávateľ potrebuje súhlas zamestnanca, ak ho vysiela na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska