dnes je 3.7.2022

Input:

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v roku 2022

19.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.1 Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v roku 2022

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Ako každoročne, aj v roku 2022 sa vo vzťahu k odvodom do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní menia limity preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ako aj poistného na zákonné sociálne poistenie, viažuce sa na zmeny limitov vymeriavacích základov. Ich výška sa odvíja v závislosti od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každý rok vyhlasuje Štatistický úrad SR. Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za dva roky predchádzajúce konkrétnemu obdobiu/roku, na ktoré sa základ vzťahuje.

Napriek pandémii COVID-19 priemerná mesačná mzda rástla. Podľa štatistického úradu priemerná mesačná mzda na Slovensku