Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev

11.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V decembri 2017 došlo k viacerým zmenám, resp. aktualizáciám v normách týkajúcich sa fotovoltiky. Vývoj v oblasti nových fotovoltických modulov na báze tenkých vrstiev priniesol so sebou aj rad nových opatrení, týkajúcich sa špecifických podmienok pre skúšanie predmetných fotovoltických modulov.

 

decembri 2017 vyšla aktualizovaná norma STN EN 61215-1-4: 2017-12 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-4: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev Cu(In, Ga)(S, Se)2.

Tato norma je prebratá z anglickej verzie európskej normy EN 61215-1-4:2017.

 

Táto časť súboru noriem uvádza požiadavky na

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: