dnes je 13.6.2024

Input:

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČO

17.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.2.3 Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČO

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Aké sú povinnosti podnikateľa ak sa zmenilo sídlo SZČO?

Odpoveď:

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby sú povinné do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu alebo sídla uvedených v oprávnení. Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe nové oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby s aktualizovanými údajmi.

Legislatívna úprava:

Zákon č. 124/2006 Z. z. (01.01.2023) - V § 21 ods. 14

Pohľad autora na problematiku:

Ruší sa povinnosť oznamovať zmenu IČO. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba musia zmenu sídla oznámiť do 15 dní.

Záver:

Pri oprávneniach v súvislosti s BOZP sa ruší