dnes je 27.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 246/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.391 Podrobnosti k nariadeniu č. 246/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom najnovšej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností je, v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami § 40 ods. 1 zákona o regulácii v sieťových odvetviach a § 19 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,