dnes je 29.9.2022

Input:

Podrobnosti k vyhláške 291/2022 Z. z. - vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky pre amatérske stanice

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.115 Podrobnosti k vyhláške 291/2022 Z. z. - vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky pre amatérske stanice

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. februára 2022 nadobudol účinnosť zákon č 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Nadobudnutím účinnosti tohto zákona je úrad povinný vydať vykonávací predpis, ktorý upraví prevádzkové podmienky amatérskej stanice. Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky pre amatérske stanice predstavuje vykonávací právny predpis vydaný v súlade s ustanovením § 52 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Tento predpis ustanovuje spôsoby