dnes je 27.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 207/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

21.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.363 Podrobnosti k vyhláške č. 207/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

JUDr. Renáta Považanová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, s účinnosťou od 1. júla 2023, vydáva vyhlášku ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa