dnes je 27.11.2022

Input:

Pomôcka k odosielaniu všeobecného podania pre finančnú správu cez Ústredný portál verejnej správy v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.3 Pomôcka k odosielaniu všeobecného podania pre finančnú správu cez Ústredný portál verejnej správy v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Pomôcku k odosielaniu všeobecného podania pre finančnú správu cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).“

V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z. v znení neskorších predpisov sa podanie urobené elektronickými prostriedkami podáva prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 a musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva, alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy spôsobom podľa osobitného predpisu 20aa). Podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa