dnes je 24.10.2021

Input:

Posúdenie rizika a zdravotnej spôsobilosti a opatrenia na zníženie rizika pri práci s bremenami a následné informovanie a školenie zamestnancov

28.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.2 Posúdenie rizika a zdravotnej spôsobilosti a opatrenia na zníženie rizika pri práci s bremenami a následné informovanie a školenie zamestnancov

Ing. Lukáš Židík

Posúdenie rizika a zdravotnej spôsobilosti a opatrenia na zníženie rizika

Zamestnávateľ, ktorý nevylúčil ručnú manipuláciu s bremenami, je povinný zabezpečiť, aby táto manipulácia bola pre zamestnancov čo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia. V záujme odstránenia alebo zníženia účinkov ručnej manipulácie s bremenami na zdravie zamestnancov je zamestnávateľ povinný pred jej začatím:

  1. posúdiť riziko pri každom druhu ručnej manipulácie s bremenami so zohľadnením faktorov, ktoré sme si popísali vyššie (vlastnosti bremena, fyzická námaha, pracovné prostredie, požiadavky na činnosť) a smerných hmotnostných