Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením

15.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Od novembra 2017 začína platiť nové vydanie normy STN EN 60664-3: 2017-11 (33 0420) Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením, ktoré nahrádza staré vydanie z januára 2004. Táto norma bola vydaná v anglickom jazyku.

 

Norma STN EN 60664-3: 2017 sa vzťahuje na použitie povlaku, zalievania alebo tvarovania, čo umožňuje zníženie vzdialenosti a plôch, ako je podrobne opísané v STN EN 60664-1. Tento dokument opisuje požiadavky a skúšky konkrétne dvoch metód ochrany, a to:

  • ochrana typu 1, ktorá zlepšuje mikroprostredie jednotlivých chránených častí,
  • ochrana typu 2, ktorá sa považuje za podobnú pevnej izolácii.

 

Táto norma je tiež určená pre všetky druhy chránených dosiek plošných spojov, vrátane povrchu vnútorných vrstiev viacvrstvových dosiek, podložiek a podobne chránených zariadení. V prípade viacvrstvových dosiek plošných spojov sú vzdialenosti cez vnútornú vrstvu zahrnuté v požiadavkách pre pevnú izoláciu (uvedené v časti 1).

 

Poznámka: Prípady podložiek sú napr. hybridné integrované obvody a hrubo-vrstvová technológia. Táto norma sa vzťahuje len na stálu ochranu. Nevzťahuje sa na zariadenia podrobené mechanickým úpravám alebo opravám. Zásady tejto normy sú použiteľné pre pracovnú, základnú, prídavnú

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: