dnes je 28.9.2023

Input:

Používanie núdzového tlačidla na pracovisku v roku 2023

29.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.2.3 Používanie núdzového tlačidla na pracovisku v roku 2023

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Od ktorého roku je potrebné mať na drevoobrábacích strojoch tlačidlo na núdzové vypínanie? Ktorý predpis to určoval?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 124/2006 Z. z. v § 6 odsek 1 písmeno b).

Norma STN EN 60477 článok 5.3.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.§ 5.

V zákone č. 124/2006 Z. z. v § 6 ods. 1 písm. b) má zamestnávateľ povinnosť zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky.

V Norme STN EN 60477 článok 5.3 sa píše o ovládacom prvku, a to Núdzové zastavenie. Táto norma je prebratá z ČSN z roku 1988.

Podľa nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.§ 5 Kontrola pracovného prostriedku je potrebné vykonávať kontroly pracovného prostriedku, dokonca musí byť