dnes je 25.1.2020
Input:

Poverenie osoby zodpovednosťou za prevádzku a údržbu a potrubných rozvodov

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie osoby zodpovednosťou za prevádzku a údržbu a potrubných rozvodov

Ing. Tibor Dobšony


P O V E R E N I E

osoby zodpovednosťou za prevádzku a údržbu a potrubných rozvodov

 

 

 

Meno a priezvisko

 

 

Dátum narodenia

 

 

Pracovné zaradenie

 

 

 

 

 

 

 

 

sa poveruje zodpovednosťou za bezpečnú a hospodárnu prevádzku a údržbu a potrubných rozvodov v zmysle čl. 6 STN 13 0108, prevádzkovaných na úseku organizácie :

...............................................................................................

............................................................................. ....................................................................

podpis riaditeľa závodu (vedúceho prevádzky) podpis poverenej osoby

 

 

Dátum

 

 

...........................................

 

 

Platnosť poverenia

 

 

...........................................