dnes je 27.9.2023

Input:

Povinné zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) v roku 2023

24.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.1.2 Povinné zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zamestnávateľ je povinný za určitých podmienok zamestnávať aj istý podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím. Aby mal takúto povinnosť, musí dôjsť k splneniu nasledujúcich podmienok:

  • zamestnáva aspoň 20 zamestnancov,

  • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie v evidencii uchádzačov osoby so zdravotným postihnutím.

Zákon o službách zamestnanosti ukladá takémuto zamestnávateľovi povinnosť zamestnať taký podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. V prípade, ak by mal napríklad práve 20 zamestnancov a na úrade práce by evidovali uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím, mal by povinnosť zamestnať 1 zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Splnenie