dnes je 27.9.2023

Input:

Povinnosti zamestnávateľa pri poskytnutí pracovnej cesty zamestnancovi v roku 2023

22.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.1.3 Povinnosti zamestnávateľa pri poskytnutí pracovnej cesty zamestnancovi v roku 2023

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ je povinný písomne určiť 5 základných podmienok pracovnej cesty, pričom zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách  (ZCN) nevymedzuje žiadne konkrétnejšie podmienky pre ich určenie. Určenie podmienok pracovnej cesty je jednostranným právom a súčasne povinnosťou zamestnávateľa, pričom zamestnávateľ je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca; zamestnanec je povinný vopred určené podmienky pracovnej cesty dodržať.

Miesto nástupu a miesto skončenia

Miesto nástupu a miesto skončenia pracovnej cesty určuje zamestnávateľ vzhľadom na dohodnuté miesto pravidelného pracoviska a na charakter úloh, ktoré má zamestnanec na pracovnej ceste splniť. Pracovná cesta nemusí začať z miesta pravidelného pracoviska a nemusí