dnes je 29.9.2022

Input:

Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.3 Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Príklad:

Platiteľ dane predáva v tuzemsku inému platiteľovi dane nehnuteľnosť, ktorá bola prvýkrát skolaudovaná jeden mesiac pred jej dodaním. Podlieha tento predaj nehnuteľnosti DPH? Môže sa platiteľ dane rozhodnúť a pri predaji uplatniť prenos daňovej povinnosti na kupujúceho podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Vychádzajúc z ustanovenia § 69 ods.12zákona č. 222/2004 Z.z.o DPH platí, že platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z.z.o DPH.

V predmetnom prípade ide však o predaj nehnuteľnosti, od ktorej prvej