dnes je 29.9.2022

Input:

Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Príklad:

Daňovník prevádzkovanie živnosti, ktorú vykonáva od roku 2014, pozastavil zo zdravotných dôvodov na obdobie od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022. Okrem pozastavenej živnosti nevykonáva žiadnu inú z činností, z ktorých by mu plynuli príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V auguste 2022 je daňovník na rekreácii, ktorá trvá od 1. 9. 2022 do 15. 9. 2022 a zaplatil za ňu 850 eur. Jedná sa o daňovo uplatniteľný výdavok daňovníka?

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Pozastavenie podnikania a jeho neobnovenie do lehoty na podanie daňového priznania sa v zmysle § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov považuje za skončenie podnikania. Daňovníčka pozastavila živnosť v