Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodov

21.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.9 Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodov

Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Súvisiace normy

STN 33 2000-5−52:2012 (33 2000) lektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

Problematiku elektrických rozvodov v základných princípoch rieši norma STN 33 2000-5−52. Požiadavky normy sa týkajú predovšetkým vodičov a káblov pri ich ukladaní, ukončovaní a spájaní s ohľadom na vonkajšie vplyvy a spôsob ochrany elektrických rozvodov v rôznych prostrediach. Princípy a požiadavky uvádzané v tejto kapitole majú nadväznosť na výber (návrh) a stavbu (realizáciu) elektrických inštalácií ako systému, v ktorom elektrické rozvody tvoria dôležitú – infraštruktúrnu časť. Dimenzovanie elektrických rozvodov rieši samostatná norma STN 33 2000-5−523 Dovolené prúdy, ktorá je zmysle systému členenia noriem podriadenou normou (resp. oddielom). Súvisiace požiadavky na elektrické rozvody sa dajú nájsť v rade ďalších noriem radu STN 33 2000.


Zvláštny význam majú ochranné vodiče, ktoré sú predmetom normy STN 33 2000-5−54. Z normy STN 33 2000-5−52 sa však aj na ochranné vodiče vzťahujú určité všeobecné požiadavky.


Problematiku elektrických rozvodov riešila predtým norma STN (ČSN) 34 1050 „Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení“ z roku 1970. Norma STN 33 2000-5−52 túto normu nahradila len čiastočne, takže STN 34 1050 (určité ustanovenia) v podstate platí dodnes. Najdôležitejšie ustanovenia sú však implementované do národnej prílohy NA v norme STN 33 2000-5−52.

V roku 2012 bola norma STN 33

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: