Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodov

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.9 Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodov

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Súvisiace normy

STN 33 2000-5-52:2012 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (O1:2014)

STN 34 1050:1970 (34 1050) Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (a:1975, b:1984, c:1988, Z4:2001)

Problematiku elektrických rozvodov v základných princípoch rieši norma STN 33 2000-5-52. Požiadavky normy sa týkajú predovšetkým vodičov a káblov pri ich ukladaní, ukončovaní a spájaní s ohľadom na vonkajšie vplyvy a spôsob ochrany elektrických rozvodov v rôznych prostrediach. Princípy a požiadavky uvádzané v tejto kapitole majú nadväznosť na výber (návrh) a stavbu (realizáciu) elektrických inštalácií ako systému, v ktorom elektrické rozvody tvoria dôležitú – infraštruktúrnu časť. Dimenzovanie elektrických rozvodov riešila samostatná norma STN 33 2000-5-523 Dovolené prúdy (zrušená), ktorá je už dnes zrušená a včlenená priamo do normy STN 33 2000-5-52. Súvisiace požiadavky na elektrické rozvody sa dajú nájsť v rade ďalších noriem radu STN 33 2000.

Poznámka

Zvláštny význam majú ochranné vodiče,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: