dnes je 12.7.2024

Input:

Práca na ceste v roku 2023

27.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.2.1 Práca na ceste v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Ktorý právny predpis sa zaoberá prácou na ceste?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v účinnom znení (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.”).

Pohľad autora na problematiku:

Z danej otázky nevyplýva, čo konkrétne vnímate pod prácou na cestách, predpokladáme, že ide o predaje pri cestách.

Uvedená problematika je upravená v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v účinnom znení (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.”). Zákon č. 178/1998 Z. z. upravuje aj podmienky ambulantného predaja, takýmto ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni či sezónny predaj na verejnom priestranstve

Najnovšie články
viac článkov