dnes je 29.1.2023

Input:

Práca zamestnanca formou homeofficeu z pohľadu BOZP

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.2 Práca zamestnanca formou homeofficeu z pohľadu BOZP

Ing. Lukáš Židík

Práca formou homeofficeu je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta, to umožňuje (§ 52 ods. 5 ZP). Miesto na výkon práce musí byť vhodné alebo prispôsobené aj so zreteľom na dodržiavanie predpisov BOZP.

Ak zamestnávateľ pridelí zamestnancovi zaradenému na homeoffice pracovný prostriedok, tento musí byť vhodný na príslušnú prácu alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca (§ 3 ods. 1 vyhlášky č. 392/2006 Z. z.).

Ďalej, každý pridelený pracovný prostriedok musí byť bezpečný a má mať overený stav bezpečnosti.