dnes je 28.9.2023

Input:

Pracovné benefity pre zamestnancov zo strany zamestnávateľa v roku 2023

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.1.3 Pracovné benefity pre zamestnancov zo strany zamestnávateľa v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

1. Úvod do pracovných benefitov

Za zamestnanecký benefit je možné považovať to, čo je poskytnuté zamestnancovi nad rámec jeho mzdy. Určité výdavky zamestnávateľa na poskytnutie benefitov zamestnancom limituje osobitný predpis a tieto výdavky sú potom pre zamestnávateľa daňovo uznateľné do výšky tohto limitu. Ide napríklad o poskytnutie cestovných náhrad do výšky, ktorú umožňuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”).

Avšak zákon o dani z príjmov povoľuje určité benefity zahrnúť do daňových výdavkov aj vtedy, ak presahujú stanovené limity podľa § 19 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), za podmienky, že boli dohodnuté v pracovnej zmluve,