dnes je 3.7.2022

Input:

Predpoklady exekučného konania

3.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.4 Predpoklady exekučného konania

JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Laura Fotopulosová

Aby exekučné konanie mohlo riadne prebehnúť, je potrebné, aby boli splnené jeho predpoklady. Ide o tri základné predpoklady, ktorými sú:

  • exekučný titul – vykonateľné rozhodnutie v zmysle Exekučného poriadku,

  • návrh na vykonanie exekúcie,

  • poverenie súdu, ktorým súd náhodným výberom, na základe krajového princípu poveruje konkrétneho exekútora.

Ad. 1) Exekučný titul je vôbec prvým predpokladom, ktorý musí existovať, aby potenciálne exekučné konanie mohlo prebehnúť. Ide o vykonateľné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu, ktoré zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Ak povinnosť obsiahnutá v exekučnom titule nebude v ním stanovenej lehote splnená, stáva sa tento vykonateľným a môže prebehnúť exekúcia. Ako už bolo spomenuté, v prvom rade sa exekučným titulom rozumie vykonateľné